Tronen de Engel van Zijn

Hij kan je helpen de diepte van je wezen aan te raken. Te zijn als een medeschepper van het universum. Je persoonlijke gevoel van welzijn te vergroten. De Engel van Zijn zegent ons omdat we spiegels zijn van Gods liefde.

Hij helpt de realiteit te veranderen in een visie voor onszelf waarin we ons geliefd en gesteund worden.

Omdat we bestaan als een deel van de schepping, niet afgescheiden ervan, hebben we recht op liefde, respect en voorspoed. Deze Engel helpt ons een eenvoudig en bevredigend leven voor onszelf te scheppen.

We moeten beseffen dat we niet de auto zijn waarin we rijden. Niet het huis waarin we wonen of de kleren die we dragen, noch de partner met wie we slapen. Onze waarde hangt van geen van deze dingen af.
We zijn waardevol domweg omdat we bestaan. Wij zijn een unieke uiting van zijn, we bestaan voorbij de ego-identificaties van geld, werk, sekse, ras of leeftijd.

<< opnieuw

Kom in contact

Contact

Telefoon:
0182-521326
Email
contact@paragnosttineke